سفارش تبلیغ
صبا ویژن

طلای ابشده امروز ساعت 16 روز 1 شنبه 21 دیماه

 طلای ابشده امروز ساعت 16 روز 1 شنبه 21 دیماه 4.800.000 ( چهار میلیون و هشتصد تومان ) است.

قیمت ابشده

 

قیمت زنده

تغییر

کمترین

بیشترین

زمان

آبشده نقدی


48,000,000

(1.05%) 500,000

47,550,000

48,200,000

16:07:18

آبشده معاملاتی


48,000,000

(1.05%) 500,000

47,550,000

48,200,000

16:07:18

آبشده کمتر از کیلو


48,040,000

(1.07%) 510,000

47,530,000

48,260,000

16:26:26

آبشده بنکداری


48,090,000

(1.07%) 510,000

47,580,000

48,310,000

16:26:26