سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلای 24 عیار روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 99 به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبه دیروز ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.


نرخ طلای 18 عیار امروز 3 شنبه 5 اسفند ماه

نرخ طلای 18 عیار امروز 3 شنبه 5 اسفند ماه  به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبهروزقبل ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.


قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 5 اسفند ماه

قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 5 اسفند ماه به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبهروزقبل ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.نرخ هرگرم طلای 18 عیار امروز 3شنبه 5 اسفند ماه

نرخ هرگرم طلای 18 عیار امروز 3شنبه 5 اسفند ماهر  به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبهروزقبل ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.


امروز قیمت طلای دست دوم روز 3شنبه (5 اسفند)

 امروز قیمت هرگرم طلای دست دوم روز 3شنبه (5 اسفند) 10,769,800 است.


نرخ فعلی

10,769,800

بالاترین قیمت روز

10,813,080

پایین ترین قیمت روز

10,553,400

بیشترین مقدار نوسان روز

97,950

درصد بیشترین نوسان روز

0.72%

نرخ بازگشایی بازار

10,576,180

زمان ثبت آخرین نرخ

19:59:34

نرخ روز گذشته

10,578,460

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

1.81%