سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلای 24 عیار روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 99 به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبه دیروز ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.