سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نرخ طلا امروز سه شنبه یازدهم اذر 1399

نرخ طلا امروز سه شنبه یازدهم اذر 1399 بالا رفتو هرگرمطلا18عیارامروزباافزایش0.98درصدی،از1,045,100 (یکمیلیونوچهلوپنجهزارویکصد ) تومانبه1,055,500 (یکمیلیونوپنجاهوپنجهزاروپانصد ) تومانرسید.


 

جدول قیمتسهروزاخیرهرگرمطلا18عیار       

 

 

 

قیمت (تومان)

مقدار تغییر       

درصد تغییر               

تاریخ 

1,055,500

10,400     

0.98                

16:24                          

1,045,100

10,600

1.01

روز قبل

1,034,500

-10,200

-0.99

2 روزپیش