سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت روز طلای 24 عیار روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 99

 قیمت روز طلای 24 عیار روز سه شنبه مورخ 5 اسفند 99 به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبه دیروز ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.


نرخ طلای 18 عیار امروز 3 شنبه 5 اسفند ماه

نرخ طلای 18 عیار امروز 3 شنبه 5 اسفند ماه  به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبهروزقبل ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.


نرخ هرگرم طلای 18 عیار امروز 3شنبه 5 اسفند ماه

نرخ هرگرم طلای 18 عیار امروز 3شنبه 5 اسفند ماهر  به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبهروزقبل ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.