سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 5 اسفند ماه

قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 5 اسفند ماه به1,088,100تومانرسیدکهنسبتبهروزقبل ، افزایش1.48درصدیداشتهاست.